Available courses

Na ovom kursu možete  rešavati testove sa takmičenja "Šta znaš o saobraćaju". Testovi su sortirani po školskim godinama, a obuhvataju školska, opštinska i okružna takmičenja. Testovi sa republičkih (državnih) takmičenja su nedostupni.

Nastavnik: Gojković Vladimir